PROJEKTY

Ponúkame výber z našich úspešných projektov.

Horná Radvaň

Bytový dom: Poľná 11-13-15-17
Názov: ohrev TÚV solárnymi kolektormi napojený na KOST
Termín realizácie: 2013
Financovanie: vlastné prostriedky FPÚaO
Slnečná

Bytový dom: Slnečná 14-16-18-20
Názov: zateplenie bytového domu
Termín realizácie: 2009
Financovanie: komerčný úver
Haškova 30-32
solar
Bytový dom: Haškova 30 a 32, Banská Bystrica
Názov: domová kotolňa so solárnym ohrevom vody
Termín realizácie: 2008
Finanovanie: komerčný úver
THK 2
vytah
Bytový dom: THK 2, Banská Bystrica
Názov: modernizácia výťahov
Termín realizácie: 2015
Financovanie: ŠFRB
Trieda SNP 13
balkony
Bytový dom: Trieda SNP13, Banská Bystrica
Názov: presklenie lódžií
Termín realizácie: 2018
Financovanie: ŠFRB
Wolkerova 13
electro
Bytový dom: Wolkerova 13, Banská Bystrica
Názov: výmena spoločných rozvodov
Termín realizácie: 2017
Financovanie: ŠFRB