PROJEKTY

SVB Horná Radvaň
Poľná 1-13-15-17
Názov: Ohrev TÚV solárnymi kolektormi spojený na KOST
Výška investičného nákladu: 53.932 €
Termín realizácie: 10/2013
Financovanie: vlastné prostriedky FPÚaO

SVB Slnečná 3811
Slnečná 14-16-18-20
Názov: domová kotolňa so solárnym ohrevom vody
Výška investičného nákladu: 87.000 €
Termín realizácie: 10/2009
Financovanie: vlastné prostriedky FPÚaO

Názov SVB: SVB Helios
Sídlo: Slnečná 12, Banská Bystrica
IČO: 31 095 585
Typ správy: Samospráva
Investícia: Zatepľovanie obvodového plášťa
Výška investície: 4,200 mil. Sk
Financovanie: 3,376 mil. Sk 1% úver zo ŠFRB
Mesačná tvorba FPÚaO: 25,-Sk/m2

Názov SVB: SVB Švermova 1819/19
Sídlo: Švermova 19, Banská Bystrica
IČO: 35 673 397
Typ správy: Samospráva
Investícia: Zatepľovanie obvodového plášťa, rekonštrukcia balkónov, výmena okien
Výška investície: 8.616 mil. Sk
Financovanie: 1,213 mil. Sk nenávratná dotácia na odstraňovanie systémových porúch, 4,426 mil. Sk 1% úver zo  ŠFRB. 1,980 mil. Sk úver za 5,4 % z ISTROBANKY, 0,998 mil. Sk vlastné zdroje FPUaO
Mesačná tvorba FPÚaO: 28,-Sk/m2

Názov SVB: SVB Javornícka 6180
Sídlo: Javornícka 12, Banská Bystrica
IČO: 35 984 104
Typ správy: Samospráva
Investícia: Zatepľovanie obvodového plášťa, rekonštrukcia balkónov
Výška investície: 7.886 mil. Sk
Financovanie: 6,309 mil. Sk 1% úver zo ŠFRB, 1,573 mil. Sk úver za 5,5% z ISTROBANKY
Mesačná tvorba FPÚaO: 22,-Sk/m2

Názov SVB: SVB Beskydská 5680
Sídlo: Beskydská 7, Banská Bystrica
IČO: 35 646 489
Typ správy: Samospráva
Investícia: Zatepľovanie obvodového plášťa, rekonštrukcia balkónov, sanácia strešného plášťa
Výška investície: 5, 877 mil. Sk
Financovanie: 0,612 mil. Sk nenávratná dotácia na odstraňovanie systémových porúch, 3,722 mil. Sk 1% úver zo ŠFRB, 0,930 mil. Sk úver za 5,4 % z ISTROBANKY, 0,613 mil. Sk vlastný FPÚaO
Mesačná tvorba FPÚaO: 18,-Sk/m2

Názov SVB: SVB ĎUMBIER
Sídlo: Ďumbierska 16, Banská Bystrica
IČO: 37 820 630
Typ správy:  Samospráva
Investícia: Zatepľovanie obvodového plášťa, rekonštrukcia balkónov, výmena schodišťových okien a rekonštrukcia vstupov
Výška investície: 3,500 mil. Sk
Financovanie: 3,500 mil. Sk úver za 5,8 % z ISTROBANKY, a.s.
Mesačná tvorba FPÚaO: 28,-Sk/m2

Názov SVB: SVB Haškova 30-32
Sídlo: Haškova 30, Banská Bystrica
IČO: 35 644 788
Typ správy: Samospráva
Investícia: domová kotolňa so solárnym ohrevom vody
Výška: 2,511 mil. Sk
Financovanie: 2,511 mil. Sk za 5,5% Istrobanka, a.s.
Mesačná tvorba FPÚaO: 26,-Sk/m2