O NÁS

Naše aktivity v oblasti správy bytových domov sa začali v roku 1995 a boli najmä dobrovoľníckeho charakteru. V roku 2003 sme založili firmu, ktorá ponúkala vtedy chýbajúce služby pre SVB a NP ako aj služby pre bytové domy s priamym výkonom správy. Išlo najmä o služby ekonomické, spracovanie vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a NP, ako aj tvorby a čerpania fondu opráv.

Komplexný a profesionálny výkon správy bytových domov v súčasnosti vykonávame v celom regióne BB. Sme spoločnosť registrovaná v registri Správcov bytových domov, ktorý je vedený Ministerstvom dopravy a výstavby SR pod číslami 13 a 658.

Zoznam správcov bytových domov: HVH správa domov, s.r.o.
Zoznam správcov bytových domov: HVH správa bytov, s.r.o.

Ing. Zdenko Haring