KONTAKT

 

Sídlo spoločnosti
HVH COMP, s.r.o.
Horná Lehota 252
Horná Lehota 976 51

Prevádzka:
HVH COMP, s.r.o.
Internátna 2
974 04 Banská Bystrica

IČO: 36 621 404
DIČ: 2021754878

Stránkové dni:
Pondelok 08.00 – 17.00 hod.
Utorok 8.00 – 16.00 hod.
Streda 8.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 8.00 – 16.00 hod.
Piatok 8.00 – 14.00 hod.

Telefón:        +421 48 415 73 13
Mobil:           +421 908  939 269
Skype:          hero19641
E-mail:          haring@hvhcomp.sk