TECHNICKÁ ČINNOSŤ

Technická činnosť

  • spracovanie kalendára všetkých druhov revízií, sledovanie ich včasného vykonania, zabezpečenie odstránenia nedostatkov  zistených vykonanou revíziou;
  • spracovanie ročného plánu  opráv a údržby bytového domu, sledovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia;
  • spracovanie dlhodobého plánu komplexnej rekonštrukcie domu s cieľom získania energetického certifikátu hospodárnosti budov;