PRÁVNA ČiNNOSŤ

Právna činnosť

  • sprostredkovanie posudzovania návrhov obchodných zmlúv a zmlúv o dielo;
  • vystavovanie písomných výziev pre jednotlivých neplatičov v dome;
  • spracovanie podkladov pre vymáhanie pohľadávok voči vlastníkom bytov;
  • sprostredkovanie právneho zastupovania pri vymáhaní pohľadávok súdnou cestou;