INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Inžinierska činnosť

  • vybavovanie úverov z komerčných bánk a stavebných sporiteľní;
  • vybavovanie bankových záruk pre zvýhodnenie úverov z komerčných bank a záruk pre Štátny fond rozvoja bývania;
  • spracovanie a zabezpečenie podkladov pre získanie nenávratných finančných prostriedkov na odstraňovanie systémových porúch;
  • spracovanie a zabezpečenie podkladov pre získanie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania;